Pokaż wszystkie produkty typu:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdziesz poniżej oraz w Polityce Prywatności na naszej stronie internetowej.

 

I.  Administrator danych osobowych

My, Jett Studio Sp. z o.o , z siedzibą w Warszawie jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez adres e-mail: administrator@jettstudio.pl lub pisemnie pod adres: 04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 414A

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

 

*    w celu  dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

*    w celu zawarcia umowy sprzedaży/ usługi na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

*    w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży/usługi , (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

*    w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie zawartej umowy sprzedaży lub wykonania usługi  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

*    w celu przesyłania powiadomień e-mail w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki,  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

*    w celach analitycznych  co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania , co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;

*   w celu wykorzystania cookies na stronie internetowej, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody ( podstawa art. 6 ust. 1 lit.a RODO)

*   w celu przesyłania newsletter’ów drogą elektroniczną na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody ( podstawa art. 6 ust. 1 lit.a RODO)

 

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy :

 

Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, ID komputera

 

IV. Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

firmy księgowe, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

  1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Google, Facebook, Microsoft. Firmy te mają siedzibę poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

  1. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
  2. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.
  3. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

VI.   Okres przechowywania danych

 

  1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży wykonania usługi przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
  2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
  3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

VII. Twoje prawa:

 

Przysługuje Ci:

 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f) prawo do przenoszenia danych:

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: administrator@jettstudio.pl  Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie przez Ciebie danych jest:

*    warunkiem zawarcia umowy

*    dobrowolne

Jeżeli nie podasz danych:

*    możemy odmówić zawarcia umowy